Utskriftsvennlig versjon

Norsk alment arkivskjema

Allment arkivskjema

NORSK ALLMENT ARKIVSKJEMA

Kode:

Arkivserie:

A

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller, o.l.

B

Kopibøker

C

Journaler og andre overgripende registre

D

Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter hovedsystem

E

Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnet system (Utskilt del av saksarkivet med andre ordningsprinsipp, eks. kontraktsarkiv)

F-O

Reservert arkivskapers spesialarkiver innenfor arkivskapers fagoppgaver

P

Personalforvaltning (utskilt personalarkiv med eget ordningsprinsipp)

Q

Eiendommer, inventar og utstyr

R

Regnskapsarkiver

S

Statistikk

T

Kart og tegningsarkiver

U

Foto, film og lydopptak

V

EDB og mikrofilm

W

Gjenstander (stempler, modeller, faner)

X

Trykksaker

Y

Andre utskilte arkivdeler, diverse

Z

Referansemateriell (arkivlister, instrukser, håndbøker, etc)

Laster...